Jak ceny wakacji nad morzem zmieniały się w ostatnich latach?

Redakcja

6 marca, 2024

W ostatnich latach możemy zaobserwować bardzo dynamiczne wahania cen wakacji nad polskim morzem. O kosztach takiej wycieczki decydują bardzo zróżnicowane czynniki, włącznie z popularnością danego miasta, porą roku, warunkami pogodowymi, sytuacją gospodarczą kraju czy też dostępnością zakwaterowania. W ogólnym rozrachunku okazuje się, że wakacje nad morzem nie muszą się wiązać z ogromnym wydatkiem. Warto jednak wiedzieć, gdzie szukać oszczędności i jak uporać się ze zmianami na rynku turystycznym.

Sezonowość i inflacja

W ostatnich latach utrwaliła się tendencja do wzrostu cen wakacji nad morzem w okresie letnim. W sezonie tym popyt jest zdecydowanie największy, co przekłada się na wzrost kosztów pobytu w najpopularniejszych miejscowościach nadmorskich. Sytuacja wygląda nieco inaczej poza cieplejszymi miesiącami, kiedy to wakacje można zorganizować dużo taniej. W ostatnim okresie ceny wzrastają jednak nawet poza ścisłym okresem wakacyjnym. Wynika to z postępującej inflacji, która zmusza przedsiębiorców z poszczególnych segmentów do podniesienia kosztów swoich usług czy produktów. W rezultacie wzrost cen jest najmocniej zauważalny w branży gastronomicznej i hotelowej. Koszty pozostają wysokie, ale stosunkowo stabilne. Aby nieco obniżyć wydatki w czasie wakacji, warto zadbać o samodzielne przygotowywanie posiłków oraz znalezienie atrakcyjnego cenowo kwaterunku.

Trendy rynkowe

Koszty wakacji nad morzem różnią się nieco dla poszczególnych miejscowości. Do najchętniej odwiedzanych wciąż należą największe miasta, takie jak Gdańsk, Gdynia czy Sopot, które też charakteryzują się najwyższymi cenami w poszczególnych segmentach turystyki. W miejscowościach tych powstaje też najwięcej inwestycji, co przekłada się na bardziej rozbudowaną infrastrukturę hotelową czy gastronomiczną. Nie bez znaczenia pozostaje dostępność wielu atrakcji turystycznych, co również ma wpływ na ceny. Wszystko to przekłada się na zmiany w trendach rynkowych, włącznie z preferencjami turystów odnośnie zakwaterowania czy wyżywienia. W ostatnich latach, duży wpływ na ogólne koszty wakacji nadmorskich mają też różne sytuacje o zasięgu globalnym. W Polsce najmocniej naznaczyła się chociażby pandemia COVID-19, która wymusiła liczne zmiany w restrykcjach kwaterunkowych, zachowaniach podróżniczych czy ogólnej sytuacji gospodarczej nadmorskich miejscowości.

wakacje nad morzem

Koszty ogólne

W nadmorskich miejscowościach Polski, ceny niektórych usług w ostatnich latach zaczynają być bardziej przystępne. Dotyczy to chociażby kosztów zakwaterowania, które maleją w przypadku rezerwacji składanych w czerwcu względem tych zajmowanych w miesiącach wcześniejszych. Informacje na ten temat są pozyskiwane dzięki analizom trendów w płatnościach kartami bankowymi, przede wszystkim za usługi branży rekreacyjnej i hotelarskiej. Brak wzrostu popytu na ofertę polskiego sektora nadmorskiego wynika w pewnym stopniu ze zwiększonej popularności podroży zagranicznych, a także zmian w nastrojach konsumenckich. Osoby przyjeżdżające nad morze coraz częściej chcą jak najmocniej ograniczyć wydatki, zwłaszcza w większych miastach. Pod tym względem korzystnym rozwiązaniem okazuje się rezygnacja z pobytu w hotelu. Jako alternatywa sprawdza się wynajem apartamentów w Trójmieście, który oferuje firma BH-Properties na bardzo atrakcyjnych warunkach umowy.

Rozwój inwestycji

Na ceny wakacji nadmorskich w ostatnich latach wpływa też zainteresowanie deweloperów, którzy realizują coraz więcej inwestycji w lokalizacjach atrakcyjnych pod względem turystycznym. Pod tym względem polskie morze wypada znacznie efektowniej, niż regiony górskie. Znaczenie ma jednak nie tylko potencjał popytowy, ale też stosunkowo lepsza dostępność działek. Mimo recesji na rynku nieruchomości, budownictwo deweloperskie rozwija się wyjątkowo dobrze w skali całego kraju. W perspektywie długoterminowej szacowany jest wzrost realnych dochodów ludności, a tym samym poprawa sytuacji makroekonomicznej. To z kolei zwiększa szanse poprawy wyników w branży zakwaterowania w Polsce, co pozostanie nie bez wpływu na bardziej atrakcyjne ceny wakacji nad morzem.

Artykuł zewnętrzny.